5 of Plymouth’s famous places

Plymouth is already known as an important port and became as the second-largest city in the South-West a real tourist attraction. What not everybody realizes, is that the city actually became more famous through the years. And this is why.

  1. Dartmoor Zoo

In 2011, a movie shot in this zoo was released. The movie, starring Matt Damon and Scarlett Johansson, is called ‘We Bought A Zoo’ and is inspired by the book of Benjamin Mee, the owner of the zoo. Why don’t you go and see what it looks like in real life?

  1. Anthony House

The Anthony House in Torpoint, just west of Plymouth, was the filming location for Alice In Wonderland in 2010. The dock, from which Alice finally sails away, was filmed at the harbour of Charlestown, about 25 miles west of Plymouth. Let’s all feel the magic by getting a walk there!

  1. The Plymouth Hoe

This beautiful place right at the coast has been a very popular place for fans of the Beatles. There famous picture, which was shot there, is now able to be remade. By us! You can recreate the photograph, by sitting on copper moulds of the fab four’s bums.

  1. Plymouth Diving Club

The Plymouth Diving Club is the competitive arm of the ‘Everyone Active Diving Training Scheme’ and is based at the state of the art Plymouth Life Centre. The 22-year-old Tom Daley, is known as a British diver, who won loads of prizes and is popular with the girls because of his looks. The success of Tom Daley has led to a number of the country’s most promising young divers moving to his home pool in Plymouth to further their careers. So, let’s take a dip and maybe we’ll meet him!

  1. Palace theatre

The Palace Theatre is a disused theatre in Union Street. It was damaged by fire only three months after opening, and was re-opened in 1899 as the ‘New Palace Theatre of Varieties’. The theatre was built in the Flemish Renaissance style, with the interior in an Art Nouveau style, which is definitely worth a look. This isn’t the only reason why it should be seen as famous, since people as Harry Houdini, Laurel and Hardy and Harry Worth have performed here.

Advertenties

‘Ocean Messengers’ to educate and inspire school students

Plymouth – The National Marine Aquarium in Plymouth has recently celebrated the launch of an international environmental arts collaboration between the UK and Taiwan. Scott Mann, MP for North Cornwall, has spearheaded the launch of the unique project with the Aquarium.

Ocean Messengers

The year-long project, titled ‘Ocean Messengers’, is designed to educate and inspire school students from both the UK and Taiwan to take an active role in protecting their coastal marine environments. Working with Cornish environmental artist, Sue Bamford, and in conjunction with the National Museum of Marine Science Technology in Taiwan, the National Marine Aquarium will be collaborating with schools around England to crochet a giant model of the British coastal ecosystem for exhibition to the public.

Students across Taiwan will be crocheting their own subtropical reef habitat, using the same techniques. The project will culminate in an exchange between the countries, with each artwork to then be exhibited in both countries. Aside from using art to raise awareness of the issues facing the global marine environment, it is hoped the project will build relationships between the marine research and business communities in the two countries.

An identity shaped by the ocean

Scott Mann, who sits on both the All Party Parliamentary Group for Taiwan and the Environmental Audit Committee at Westminster, says that together with their colleagues in Taiwan, he represents a community whose identity has been shaped by the ocean. “Yet the impact of changes in the coastal ecosystems threatens the livelihood of many in the fishing and tourism sectors in both countries. The threats facing coastal waters are often invisible from the headlands and coves of our coastline, and I am delighted to support a project which places the vital marine environment at centre stage.”

According to Stu Higgs, Schools Programme Manager at the National Marine Aquarium, is this the start of a hugely important project. “ It will not only build awareness of our oceanic environments at home, but also develop our relationship and understanding of coasts overseas,” he said. “We create a project which will create vital conversation around the rapidly changing sea environment and we hope it will inspire the younger generations to take a lead in preserving our ocean habitats.”

The collaboration officially starts in February with a three-month residency in Taiwan, before the focus shifts to the National Marine Aquarium in Plymouth with a series of events with schools and colleges across England and Wales.

Zijn we niet allemaal voorstander van gratis geld?

Velen worden dagelijks geconfronteerd met de angst om in armoede terecht te komen. We moeten harder en harder studeren om een fatsoenlijke job te kunnen krijgen, want zonder diploma of ervaring zijn er maar weinig jobs waar we nog aan de slag kunnen. Het pensioenprobleem, moeten we werken tot onze dood? Meer en meer mensen hebben last van burn-outs en depressies, hoe komt dit? Simpel: gelddruk. Volgens mij ligt de oplossing bij het basisloon.

Basisloon

Stel, vanaf het moment dat je volwassen bent krijg je een bepaald bedrag op je rekening, tot je sterft. Dit bedrag moet een basis vormen om te kunnen leven. Je beslist dan nog of je gaat bijwerken voor een beter loon of niet, maar dit zal zonder druk zijn en zonder stress, want je hebt al een zekerheid. Je denkt zelf na over sparen.

Voordelen

Een basisloon zou het leven voor veel mensen gemakkelijker maken. Het zou toch gewoon dé stap zijn om armoede uit ons land te krijgen? Geen gedoe meer met stakingen in verband met het pensioen. Neen, want je krijgt dat bepaald bedrag gewoon tot je sterft. Mooi, of niet? Ook voor mensen die niet de kans kregen om een hoger diploma te kunnen halen, is dit een oplossing. Het grote verschil met andere uitkeringen is dat het basisloon voor iedereen gelijk is, het is dus onvoorwaardelijk.

Goede oude tijd

We zouden ook een beetje het leven zoals vroeger terugkrijgen: als moeder tijd hebben voor de opvoeding van het kind. Tegenwoordig is het niet haalbaar als je niet met twee gaat werken. Zelfs halftijds werken zou niet voldoende zijn. Het kind, voor wie de moeder vroeger voor kon thuisblijven, moet nu naar de crèche. Ik vind het persoonlijk heel belangrijk om een groot deel uit te maken van de opvoeding van je kind, wat terug mogelijk zou zijn na de invoering van het basisloon.

Stemmen

Voor mij mag, zoals wel duidelijk is, het basisinkomen ingevoerd worden. In Zwitserland is hier reeds een referendum voor geweest. Het basisinkomen is er echter niet doorgeraakt maar toch stemde 23% van de bevolking vóór het idee. Mocht er in België ook zo’n referendum komen, dan hadden ze mijn stem in ieder geval al!

 

Godsdienst verdwijnt stilletjes uit lessenrooster

Een van de belangrijkste feesten voor gelovige mensen staat voor de deur: Kerstmis. We vieren de geboorte van Jezus Christus en een belangrijke datum in het kerkelijk jaar. Dit leren alle kinderen die naar een katholieke school gaan. Jong VLD wil dit vak nu uit de lessenroosters halen, maar is dit wel een goed idee?

Afschaffing

Volgens de jongerenvleugel van de liberale partij verdwijnen aparte lessen religie beter uit het onderwijs. “Jaarlijks kosten deze vakken bijna 300 miljoen euro. Evenveel als zeventig nieuwe scholen.” Jong VLD vindt het een beter idee om godsdienst gewoon zo nu en dan aan bod te laten komen in andere vakken.

Vanaf zes jaar moeten kinderen in het gemeenschapsonderwijs kiezen welke van de zes erkende godsdiensten of zedenleer ze willen volgen. Elke godsdienst bekijkt het leven en de maatschappij vanuit een aparte invalshoek. Religie wordt daardoor al op jonge leeftijd iets apart, speciaal en onaantastbaar. Jong VLD wil dit dringend anders: “Religie mag geen uitzonderingspositie hebben in de samenleving, ook niet in het onderwijs. Vorming over religie blijft wel belangrijk.  Dit kan in de bestaande lessen gebeuren, zoals bij geschiedenis, aardrijkskunde en esthetica. Met de vrijgekomen uren kunnen leerlingen meer vrijheid krijgen om zelf keuzevakken te kiezen.”

Uit een online stemtest van HLN blijkt dat 52% van de stemmen voor het idee was en 44% tegen. 4% heeft hier geen mening over.

Tegenstrijdigheid

Elie Vandoorne, een 27-jarige godsdienstleraar uit Ledegem is het niet eens met Jong VLD. Hij heeft zijn twijfels over hun argumenten. “Hier heb ik niet alle details over, maar ik meende me te herinneren dat heel wat van de huidige scholen nog steeds schoolgebouwen in ‘bruikleen’ krijgen van de kerkfabriek”, zegt Vandoorne. “Dit vaak onder de voorwaarde dat het een katholieke school is en dat er katholieke godsdienst gegeven wordt. De vraag is of het dus een haalbaar gegeven is en of de berekening die Jong VLD maakt zo rigide is als ze zelf beweren.”

Verder maakt Elie zich de bedenking hoe het zit met vast benoemde godsdienstleerkrachten die plots ‘hun vak’ verliezen, maar door hun vaste benoeming wel uren moeten krijgen. “Ik denk dat Jong VLD blind gericht is op het besparen ten koste van mensen en gemaakte afspraken in het verleden.”

Godsdienst

Godsdienst is altijd al het buitenbeentje geweest tussen alle andere vakken, ondanks dat het ‘een vak als alle andere is’. Volgens Elie is het vak een deugddoend moment voor de leerlingen, waarbij ze op een andere manier kunnen nadenken over het leven, zingeving en religie en de maatschappij. “Het is een les waarbij er een ander tempo is en het dagelijkse leven zijn weg kan vinden”, zegt de overtuigde godsdienstleraar. “Het vak is ook belangrijk voor de leerlingen als persoon en waar zij precies staan in en tegenover de maatschappij.” Naar zijn mening is er absoluut nood aan een levensbeschouwelijk vak.

Maar wat vinden jongeren hier nu van? Scott Luyckx, een vijftienjarige leerling uit Lommel vindt dat iedereen zowel een keuze moet hebben om te geloven als zelf lessen te kiezen. “Ik ben zelf gelovig. Voor mij zijn deze lessen dus belangrijk op vlak van geloofsovertuiging”, zegt hij. “De lessen zouden wel interessanter kunnen, vaak gebeurt dit op een saaie en eentonige manier.”

LEF

Is een idee als LEF, levensbeschouwing, ethiek en filosofie, niet zinvol? “LEF zou in heel wat opzichten vervangend kunnen werken of zelfs identiek kunnen zijn aan de lessen godsdienst”, zegt Elie. “Veel mensen gaan er verkeerdelijk van uit dat andere levensbeschouwingen of maatschappelijke thema’s geen plaats hebben in de lessen godsdienst, terwijl het leerplan hier net enorm veel ruimte aan geeft.”

Volgens Elie kunnen we niet ontkennen dat onze maatschappij gestoeld is op christelijke waarden en normen. Waarden die doorheen de geschiedenis doordrongen zijn in onze maatschappij in tal van gebruiken, zelfs instituten. “De eerste communie en het heilig vormsel zijn binnen lagere scholen vaak eerder een traditie dan een echte geloofskwestie. Ook wanneer we kijken naar ons rechtssysteem kunnen we de invloed van het christelijke gedachtegoed niet ontkennen”, zegt Vandoorne. “Zo zijn het herstelrecht en de wet Lejeune immers geïnspireerd door de boodschap uit het Nieuwe Testament, dat vergeving en tweede kansen mogelijk moeten zijn.”

Zedenleer

Zedenleer is een optie binnen het staatsonderwijs, waarbij de keuze bestaat voor leerlingen om een levensbeschouwelijk vak te kiezen. Het is dan ook logisch dat er naast diverse christelijke stromingen, jodendom en islam ook een humanistische optie aangeboden wordt. “Als het plan bestaat om LEF in te voeren, waardoor rooms-katholieke godsdienst afgeschaft dient te worden, lijkt het me onvermijdelijk dat dit ook het einde zal betekenen voor het vak zedenleer”, zegt Elie.

Godsdienst en zedenleer zijn wel degelijk verschillend zijn van elkaar. Binnen zedenleer zal de leerkracht er staan vanuit een humanistische overtuiging, terwijl de godsdienstleraar dit vanuit een rooms-katholieke overtuiging zal doen. Ook hanteren beiden een ander leerplan, waardoor de doelstellingen zullen verschillen per vak.

“Zelf weet ik niet wat je aan zedenleer hebt, aangezien ik altijd godsdienstles heb gehad”, zegt Scott. “Ik vind wel dat deze les niet afgeschaft mag worden, zo hebben de kinderen die niet geloven ook een eigen keuze.”

Kerkelijke feesten

Scott Luyckx is gelovig en hecht dus ook belang aan de kerkelijke feesten. “Ik vind het natuurlijk heel gezellig om Kerstmis te vieren, omdat je dan samen bent met de familie en omdat het gewoon een heel hechte periode is”, zegt hij. “Maar ik heb altijd kerst gevierd door stil te staan bij het feit dat we de geboorte van Jezus vieren, en dat is iets wat we meekregen tijdens de godsdienstles.” Voor mensen als Scott zou het dus jammer zijn als men zou vergeten waar dit om draait, mocht er over de jaren heen geen godsdienstles meer worden gegeven.

Joachim (20) maakt komaf met clichés

“Mister Gay Vlaanderen is geen vleeskeuring”

Eén jaar na zijn deelname aan Mister Gay Vlaanderen, blikt Joachim Cox (20) uit Bocholt terug naar de verkiezingen. Hij maakt eveneens komaf met de clichés. “Het gaat om je verhaal, niet om de schoonheid.”

De grote stap

Het is dankzij zijn vrienden dat Joachim in 2015 de stap naar de inschrijving voor Mister Gay Vlaanderen heeft gezet. “Ze zeiden dat het echt iets voor mij was, maar ik was er tegen omdat ik niet hou van de cliché modeshows. Ik kwam erachter dat het niet om de schoonheid gaat, maar dat je een onderbouwd verhaal moet hebben als Mister Gay zijnde”, aldus de twintiger. “Voor mij is het belangrijk dat de holebigemeenschap geaccepteerd wordt in de maatschappij door middel van sociale media.”

Clichés

Joachim is vierde geworden van de 70 inschrijvingen en zit nu in de organisatie. Hij wil meteen duidelijk maken dat zo’n verkiezing eerlijk verloopt. “Veel mensen denken dat je seks moet hebben met de organisatie om te kunnen winnen. Ik zit nu zelf in de organisatie en kan dus met zekerheid zeggen dat dat absoluut niet waar is”, lacht Joachim. “Er wordt soms gezegd dat homo’s vrij los zijn en dan vooral op seksueel vlak. Ikzelf helemaal niet, maar ik ken wel mannen die elk weekend los zijn. Voor mij moet er liefde en passie zijn.”

De twintiger vindt ook dat men de term ‘gaybashing’ met een korrel zout moet nemen. “Hoewel ik mensen ken die echt slachtoffer zijn geweest van gaybashing en hierdoor ook lichamelijk gewond zijn geraakt, zijn er ook homo’s die het durven uitlokken. Dat homo’s nageroepen worden als ‘homo’ is geen gaybashing maar een feit, het is niet pesten als je effectief homo bent.”

Joachim wil nog meer voor de holebigemeenschap willen betekenen. “Ik zou graag mensen helpen die het moeilijk hebben met outing. Ook wil ik het klassieke voorbeeld van homo’s als ‘janetten’ weg. Eigenlijk is het raar dat je tegen je omgeving moet zeggen dat je homo bent, als je hetero bent moet dat niet. Dat is gewoon door het ideaalbeeld.”

Outing

De Mister Gay Vlaanderen-deelnemer is ‘uit de kast gekomen’ in 2013. “Het was op 31 mei, dat weet ik nog goed, het is een heel belangrijke datum voor mij. Toen heb ik het op Facebook gezet maar mijn ouder wisten het al langer”, zegt Joachim. Zijn ouders vonden dat hij moest wachten tot hij zeker was van zijn geaardheid vooraleer hij het in het openbaar zou gooien. De reacties op zijn outing waren vooral positief. “De meesten zagen het al aankomen omdat ik vooral meisjes als vrienden had. Ik ben na mijn outing veel meer mezelf geworden, ik durfde te doen wat ik eerst niet durfde zoals mijn haar laten kleuren. Voor de rest ben ik ook iets vrouwelijker geworden.”

Eén jaar later

We zijn een jaar later en Joachim blikt terug op zijn deelname aan Mister Gay Vlaanderen. “Het was enorm leerrijk en plezant. Ik heb veel vrienden en connecties gemaakt in de show- en media business. Die connecties zou ik later nog wel eens kunnen gebruiken voor mijn opleiding. Door hen zou ik sneller aan promotors kunnen komen die me erbij helpen om producten op de markt te gooien.”

Sommigen zijn hem anders gaan bekijken omdat het volgens hen vooral een vleeskeuring is. “Als je dan vertelt wat de bedoeling is en wat je verhaal is, zijn ze wel trots”, zegt Joachim. Ook zijn ouders waren fier en hij heeft dan ook kunnen rekenen op veel steun van hen. “Mijn papa is zelfs tegen zijn personeel gaan zeggen dat ze op mij moesten stemmen, zoveel steun van hen had ik nooit verwacht.”

Studies first

Joachim zit in zijn eerste jaar Interieurvormgeving op de Thomas More hogeschool in Mechelen. “Ik denk er soms over na om nog eens mee te doen, maar dan na mijn studies. Ik heb toen tijdens mijn deelname school een beetje links laten liggen waardoor ik mijn jaar heb moeten overdoen.” Zijn liefde voor interieur en ontwerpen is al vroeg begonnen. Als kind speelde hij regelmatig de ‘Sims’ en hij vond het leuk om daar dingen te ontwerpen. “Ik heb toen een huis ontworpen dat naar zo’n architect is gegaan en dat staat nu effectief. Daar ben ik wel trots op.”

Interesses

Hij houdt van pretparken en muziek en ook dat wil hij koppelen aan zijn studies. “Het lijkt me heel leuk om decors of podia te ontwerpen”, zegt hij. “Als er iets nieuw is in een pretpark in Europa, ben ik bij de eersten die hiervan weet.”

Naast zijn liefde voor ontwerpen vindt Joachim ook rust in zijn grote hobby: dansen. “Van de zestien jaar dat ik al dans, doe ik vier jaar Urban Dance bij dansgroep Dizzy in Budel”, zegt de twintigjarige. Met de dansgroep in Budel werden ze in 2016 Nederlands kampioen. “De mixen waarop we wedstrijden doen zijn gemaakt door mij in samenspraak met een dansleerkracht. Daar ben ik trots op.” Ook tijdens de verkiezing heeft Joachim gezorgd voor de muziek en de mixen en trad hij er samen met zijn dansgroep op. “Door een zelfbedachte dans hebben wij geschitterd op het podium en hebben we veel goede reacties gekregen.”

Liefde

Joachim heeft nu vier maanden een relatie. “Een relatie begint voor mij pas echt vanaf een maand. Ik heb ondertussen vier relaties achter de rug, maar deze voelt het beste. Ik heb hem leren kennen via mijn beste hetero vriend.” Joachim zou graag ooit trouwen, zo’n verbintenis met de klassieke ring is voor hem heel speciaal. “Jammer dat het zo duur is”, lacht de twintiger. “Ik heb mijn nicht mogen begeleiden op haar trouw en dat was zo’n mooie belevenis. Ik wil het zelf ook zeker meemaken.”

 

Kinderen dragen gepimpte petjes voor Hailey

MOL-WEZEL – In vrije basis- en kleuterschool Wezel in Mol kwamen op maandag 17 oktober alle kinderen met de pet op naar school voor ‘Petnetdag’, een actie van Kom op tegen Kanker. De kinderen willen hun steun betuigen aan Hailey (8), hun schoolgenootje die tegen kanker vecht.

‘De pet op tegen kanker!’

Kom op tegen Kanker lanceert een actie waarvan de opbrengst meedraagt aan de kosten van bijzondere kampen voor kinderen met kanker. Iedereen kon de paars-witte petjes kopen om ze met bijhorende stiftjes te pimpen en ze op Petnetdag te dragen.

Hailey krijgt op dinsdag 18 oktober een chemobehandeling en omdat zij er graag bij wou zijn is Petnetdag in Wezel in Mol twee dagen vroeger dan normaal. Zo kunnen de kinderen tonen aan Hailey dat ze met haar meeleven. Alle kinderen zongen ‘de pet op tegen kanker’.

hailey

Vechter Hailey

Hailey kampt sinds de zomer van 2015 met een kwaadaardige tumor in het ruggenmerg, ter hoogte van haar schouderbladen. Ze heeft ook uitzaaiingen naar de hersenen, waar ze twee grote en een kleine tumor heeft. Sinds eind mei 2016 krijgt ze chemo, dit voor anderhalf jaar. Dat het om tumoren ging wisten ze pas begin april 2016, omdat ze eerst dachten dat het om het syndroom van Dandy Walker ging. Mama Kelly (37): “Op 21 september heeft Hailey een eerste scan gehad en die zag er goed uit. De uitzaaiingen waren ingekrompen en de tumor was stabiel”, aldus Kelly. “De hoofdtumor gaat wel niet meer weg, maar de chemo moet die in slaap houden.”

Het meisje heeft gradatie twee van de vier. Wanneer ze dit onder controle kunnen houden is haar overlevingskans 70-80%. “Als de chemobehandeling zijn werk niet goed doet gaan er bestralingen bijkomen. De vorige chemo heeft haar zenuwbanen aangetast waardoor ze nu moeilijk stapt”, zegt Kelly. “Hailey krijgt hiervoor ook intensieve kinesitherapie in de hoop dat dit snel herstelt.”

Vragen en verdriet

“Hailey zat met vragen. ‘Ga ik dood mama?’ Ook het kaal worden vond ze beangstigend”, vertelt Hailey’s mama. Het kaal worden begon al enkele dagen na de eerste chemobehandeling. “Gunter (papa, 42) en ik hadden veel vragen en verdriet. Waarom in Godsnaam een kind van acht?” Hailey’s ouders zijn gescheiden en dat maakt het er niet altijd gemakkelijker op. “Zeker bij ziekenhuisopnames is gescheiden zijn niet simpel, maar we doen ons best.”

hailey-midden

Op school

De ouders van Hailey kregen van Leuven uit een schoolkoffer met materiaal om de ziekte uit te leggen aan haar klasgenootjes. “Dit ging aan de hand van een boekje ‘Chemo-Kasper’ en een pop met een petje op die uitlegt dat hij medicijntjes moet nemen, de Chemo-Kaspertjes, die de slechte celletjes aanvallen”, zegt Kelly. Zo wisten de kinderen dat Hailey om de zoveel tijd naar het ziekenhuis moet voor de Chemo-Kaspertjes. “Haar klasgenootjes begrepen het en ze zijn ook heel behulpzaam.”

Op Petnetdag zingen alle kinderen een lied. “Hailey zong niet mee maar dat is omdat het haar zo emotioneel maakt”, zegt mama Kelly. Ze zijn ook bezig met psychologische ondersteuning. “Hailey blijft gelukkig speels en kan dit ook altijd terug oppakken. Op 21 november is er een nieuwe scan voorzien om te kijken of de nieuwe chemo zijn werk doet. We hopen dat de uitzaaiingen blijven krimpen en dat alles stabiel blijft.”

 

 

Werken in Lommelse centrum zijn bijna ten einde

Schepen Geert Jansen: 'We mogen best trots zijn als Lommelaars!' ©Laura Liebens
Schepen Geert Jansen: ‘We mogen best trots zijn als Lommelaars!’ ©Laura Liebens

LOMMEL – Het einde van de heraanleg van de Lommelse Kerkstraat en de zones rondom is voorzien voor begin december van dit jaar. ‘Bovendien zijn er nog een aantal projecten zoals een nieuw verkeers- en horecabeleidsplan die in de steiger staan ’, zegt schepen van onder andere openbare werken en horeca Geert Jansen (42). ‘Maar deze ondernemingen zullen natuurlijk niet van vandaag op morgen gebeuren.’

Niet autovrij maar verkeersluw

Hoewel veel mensen dachten dat het centrum volledig autovrij zou worden, is het volgens Geert eerder de bedoeling om na de werken de voetganger voorrang op het gemotoriseerd verkeer te geven. ‘De verkeersregels in en rondom het Lommels centrum zijn de afgelopen jaren al meermaals veranderd, om het doorgaand verkeer uit het centrum te weren’, zegt Geert. ‘De Kerkstraat wordt een plein volgens de regels van een woonerf.’

Bovendien ziet het toekomstige parkeersysteem er anders uit. Digitale parkeergeleidingsborden zullen het aantal vrije parkeerplaatsen aangeven in de drie parkeerzones: kerk en Mudakkers, cultureel centrum en het Huis van de Stad. Mensen die een snelle boodschap moeten doen kunnen tóch nog in de Kerkstraat terecht. ‘Van de ongeveer 30 parkeerplaatsen zullen er nog 20 behouden blijven. We gaan werken met een shop-and-go systeem waarbij sensoren zullen meten hoe lang een parkeerplaats bezet is.’ Het vroegere ‘Lommels kwartiertje’ zal dan een halfuur waard zijn. Wie langer parkeert, betaalt een fikse boete

Horeca  De opmaak van een horecabeleidsplan in nauwe samenwerking met de horecasector is een absolute prioriteit voor Lommel. ‘De horeca is dan ook een erg belangrijke speler in onze stad. Het opstellen van dit horecabeleidsplan werd toegewezen aan Guidea, kenniscentrum voor Toerisme en Horeca’, aldus Geert Jansen. ‘Zij hebben hun eerste stappen gezet in het onderzoek en zullen de eerstvolgende weken en maanden hun studie voortzetten. Het is dan ook belangrijk om het ontwerp van de heraanleg van het centrum hierop af te stemmen.’ De werken hiervoor kunnen eventueel na de zomer van 2017 van start kunnen gaan in overleg met de horeca.

Shoppen in Lommel

Maart 2017 opent H&M een nieuw filiaal in Lommel en zopas streek pop-up store Bambooti neer in het Noord-Limburgse stadje. Over de geruchten van een nieuw shoppingcenter op de vroegere locatie van middelbare school Wico, zegt Jansen dat die oppervlakte eerder bedoeld is voor diensten zoals zorgverlening. De Lommelse schepen zou graag terug gaan naar de economie van authenticiteit waar volgens hem de Kerkstraat in het verleden mee gevuld was. ‘Mijn droom is om daar terug de kleine zelfstandige te krijgen, die daar met passie zijn producten aan de man kan brengen en dit ondersteund met een digitale manier van handelen.’ Tegen het einde van het jaar voorziet Lommel ook enkele zones met vrije wifi.

Groen Lommel en glasstad

Er komen in het centrum tal van boombakken en meer fietsbeugels. Lommel is en blijft een groene stad. De stad heeft dan ook verschillende fietsroutes. Het is de bedoeling om de fietsstad van Limburg te worden. ‘Alle gehuchten van Lommel liggen op minder dan vijf kilometer van het centrum, dit is ideaal met de fiets’, zegt Geert Jansen. Er komt een pleintje op het punt waar de Kerkstraat eindigt en Dorp begint. Er is voorzien om in dat pleintje fosforescerende elementen in te brengen. ‘Die elementen slaan het licht overdag op en kunnen zo ’s avonds schijnen. We zouden eventueel ook glazen objecten willen inbrengen aangezien Lommel de glasstad bij uitstek is, maar dit is nog niet zeker.’

Voorzieningen voor andersvaliden

Rolstoelgebruikers krijgen het voortaan makkelijker om de bus te nemen. ‘Bij de nieuwe bushalte aan de kerk zijn er nu verhoogjes voorzien, hierdoor kunnen rolstoelgebruikers de bus oprijden zonder problemen.’ Zegt Jansen. Voor slechtzienden is er bij elk kruispunt een reliëf, wat het oversteken voor hen moet vergemakkelijken.